<tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

    1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

     <option id="3nblq"></option>
     <tbody id="3nblq"></tbody>
    2. 八大人觉经

     ▲八大人觉经◎最早著录于隋代法经的▲众经目录◎ㄛ列在※失译经§类下ㄛ也就是不知译者为何人﹝直到唐明佺▲大周刊定众经目录◎ㄛ首次记载本经译主为后?#28023;?#23433;世高ㄛ并指出此说法系根据▲宝唱录◎.?#21015;?#35829;念八大人觉ㄩ第一觉悟ㄩ世间无常˙国土危脆ㄛ四大苦空ㄛ五阴无我ㄛ生灭变异ㄛ虚伪无主...[详情]

     佛说八大人觉经注音版

     [佛说八大人觉经] 发表时间ㄩ2014-08-30 作者ㄩ安世高 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

     本文地址ㄩhttp://www.cllp.icu/fojing/badarenjuejing/zhuyin.html
     文章摘要ㄩ八大人觉经注音_佛说八大人觉经注音版 ,碱性斩首建在,沾染升天向日葵﹝

     \

     ㄗ如发现注音有错误ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩

     wéi


     z走

     cháng

     zhò u


     zhì
     x貝n
     sòng
     nìan
     b芋

     rén
     jué


     y貝
     jué


     shì
     ji芋n

     cháng
     ˙
     ˙
     guó
     t迅
     w言i
     cuì     k迅
     k身ng

     w迅
     y 貝n

     w辛

     sh言ng
     mìe
     bìan


     x迂
     w豆i

     zh迅

     x貝n
     shì
     è
     yuán

     xíng
     wéi
     zuì
     s辛u


     shì
     gu芋n
     chá

     jiàn

     sh言ng
     s走


     èr
     jué
     zh貝

     du身

     wéi
     k迅
     ˙
     ˙
     sh言ng
     s走

     láo

     cóng
     t芋n

     q走

     sh見o


     wéi

     sh言n
     x貝n

     zài
     ˙
     ˙


     s芋n
     jué
     zh貝

     x貝n

     yàn


     wéi

     du身
     qiú

     z言ng
     zh見ng
     zuì
     è
     ˙
     ˙
     p邑


     豆r

     cháng
     nìan
     zh貝


     芋n
     pín
     sh辛u
     dào

     wéi
     huì
     shì
     jué
     zh貝

     xiè
     dài
     zhu ì
     luò
     ˙
     ˙
     cháng
     xíng
     j貝ng
     jìn


     fán
     n見o
     è

     cu貝
     ch迂
     y貝n
     jiè     w迅
     jué     ch貝
     sh言ng
     s走
     ˙
     ˙


     cháng
     niàn

     gu見ng
     广
     xué
     du身
     wén

     z言ng
     zh見ng
     zhì
     huì

     chéng
     jiù
     biàn
     cái

     jiào
     huà
     y貝
     qiè

     x貝
     y走      


     liù
     jué
     zh貝

     pín
     k迅
     du身
     yuàn

     héng
     jié
     è
     yuán
     ˙
     ˙     sh貝

     d豆ng
     nìan
     yuàn
     q貝n


     niàn
     jiù
     è


     z言ng

     rén


     q貝
     jué


     w迅

     guò
     huàn
     ˙
     ˙
     su貝
     wéi

     rén


     r見n
     shì


     cháng
     niàn
     s芋n
     y貝

     w見
     b身
     f見


     zhì
     yuàn
     ch迂
     ji芋

     sh辛u
     dào
     q貝ng
     bái

     fàn
     xíng
     g芋o
     yu見n


     b言i
     y貝
     qiè


     b芋
     jué
     zh貝

     sh言ng
     s走
     chì
     rán

     k迅
     n見o

     liàng
     ˙
     ˙
     f芋

     chéng
     x貝n

     p迅

     y貝
     qiè

     yuàn
     dài
     zhòng
     sh言ng

     shòu

     liàng
     k迅

     lìng
     zh迂
     zhòng
     sh言ng


     jìng
     c走
     b芋
     shì

     n見i
     shì
     zh迂

     rén

     zh貝
     su辛
     jué


     j貝ng
     jìn
     xíng
     dào


     b言i
     xi迂
     huì

     chéng
     f見
     sh言n
     chuán

     zhì
     niè
     pán
     àn


     hái
     sh言ng
     s走


     tu身
     zhòng
     sh言ng

     y走
     qián
     b芋
     shì

     k芋i
     d見o
     y貝
     qiè

     lìng
     zh迂
     zhòng
     sh言ng

     jué
     sh言ng
     s走
     k迅

     sh豆

     w迅


     xi迂
     x貝n
     shèng
     dào

     ruò


     z走

     sòng
     c走
     b芋
     shì


     niàn
     niàn
     zh身ng

     miè

     liàng

     zuì

     jìn

     d言ng
     zhèng
     jué

     y辛ng
     duàn
     sh言ng
     s走

     cháng
     zhù
     kuài


     精?#37322;?#33616;
     <链轮> 凰粔倷堍10屏儤し旅
     <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

        1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

         <option id="3nblq"></option>
         <tbody id="3nblq"></tbody>
        2. <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

            1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

             <option id="3nblq"></option>
             <tbody id="3nblq"></tbody>